آخرین آمار از جمعیت امارات متحده عربی؛ 9.5 میلیون نفر/ امارات کشور مردانه در خلیج فارس

جمعیت امارات 24 بهمن 1399 12626 بازدید

مرکز آمار امارات اعلام کرد: جمعیت امارات متحده عربی تا پایان سال 2019 به 9.5 میلیون نفر رسید.

گزارشی که توسط مرکز فدرال رقابت و آمار منتشرشده نشان می‌دهد که جمعیت امارات متحده عربی تا پایان سال 2019 به 9.5 میلیون نفر و در مقایسه با سال 2018 به میزان 1.4 درصد افزایش‌یافته است.

از نکات جالب این آمار افزایش 4.3 درصد جمعیت زنان است در مقابل  جمعیت مردان بدون رشد  نشان داده شده است که می توان نتیجه گرفت  نیروی کار زن به ‌مراتب بیشتر در سال مذکور جذب این کشور شده است. هرچند که تعداد مردان همچنان بیشتراست.

طبق گزارش مرکز آمار امارات متحده عربی مردان با 66.3٪ معادل 6.3 میلیون نفر بیشترین سهم را در کل جمعیت داشتند درحالی‌که سهم زنان به 33.7٪ معادل 3.2 میلیون نفر رسیده است.

به این ترتیب می توان به امارات لقب کشور مردانه را داد. بدیهی است  این عدم تعادل  همان طور که اشاره شد به نیروی کار مهاجر باز می گردد که معمولا درسال 2019  و در بخش عمرانی جذب شده و این عدم تعادل احتمالا  در سال  2020  و همزمان با شیوع کرونا کمتر شده است.

بر اساس آمار اعلامی معیت امارات متحده عربی طی ده سال گذشته 15 درصد، معادل 1.24 میلیون نفر افزایش‌یافته و جمعیت در سال 2020 از 8 میلیون 260 هزار نفر به 9 میلیون 500 هزار نفر افزایش‌یافته است.

گفتنی است این آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز فدرال رقابت و آمار درباره جمعیت است که در سال 2021 منتشرشده است.