اتاق ایران و امارات به عنوان عضو جدید شورای کمیته ایرانی ICC انتخاب شد

اتاق بازرگانی ایران و امارات 18 بهمن 1399 714 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و امارات، مجمع عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC باهدف تصویب گزارش‌های عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ و نیز تجدید انتخابات یک‌سوم اعضای شورای کمیته ایرانی و بازرس قانونی برگزار شد.

در این جلسه پس از رأی‌گیری، سه عضو سازمانی شورا از میان کاندیداها انتخاب شدند. بر اساس رأی‌های مأخوذه «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» و«اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا» مشترکا"با ۲۸ رأی و «اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات» با ۱۹ رأی به شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی راه یافتند.

همچنین «بانک خاورمیانه»، «بانک رفاه کارگران»، «شرکت بوتان»، «شرکت بیمه تعاون»، و «شرکت ملی گاز ایران» از میان اعضای انفرادی به‌عنوان یک‌سوم اعضای شورای کمیته ایرانی ICC برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شدند.

بر اساس اساسنامه کمیته ایرانی ICC مبنی بر انتخاب بازرس قانونی برای کمیته ایرانی، «دکتر حسین وکیلی» به‌عنوان بازرس قانونی تجدید انتخاب شد.

در این جلسه، گزارش عملکرد و گزارش مالی به تأیید شرکت‌کنندگان در جلسه رسید و مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مسائلی همچون تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین بحث همگن‌سازی مقررات بین‌المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛ و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش‌ازپیش اهمیت یافت تا آنجا که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹، تعدادی از تجار و کارآفرینان بزرگ جهان بر آن شدند تا اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) را بنا نهند که مرکز آن در پاریس قرار دارد.

هدف این سازمان، دفاع از بخش خصوصی کشورها و تلاش برای توسعه و تسهیل تجارت داخلی و خارجی است. هم‌اکنون نزدیک به ۳ هزار متخصص، بدنه کاری ICC را در حوزه‌های گسترده و متفاوت تشکیل می‌دهند. ICCنمایندگی ۴۵ میلیون کسب‌وکار را در سراسر جهان بر عهده دارد و ۱۰۸ کشور نیز در آن عضویت دارند. در همین راستا و بر اساس مأموریت ICC، محور فعالیت‌های آن بر سه حوزه اصلی متمرکز است: مقررات گذاری و سیاست‌گذاری، داوری و آموزش

ICC از طریق تشکیل کمیته‌های ملی، فعالیت خود را در جهان گسترش داده و از بین ۱۰۸ کشور عضو ICC کمیته‌های ملی در بیش از ۹۰ کشور تأسیس‌شده است. این کمیته‌ها وظیفه توسعه روابط خارجی و روابط بین‌المللی تجار و بازرگانان کشور خود و همچنین مساعدت در حوزه وظایف سه‌گانه فوق‌الذکر و ارتقای سطح تخصصی بخش خصوصی را بر عهده‌دارند. در کشور ما نیز، کمیته ایرانی ICCعهده‌دار این مسئولیت هست. در کشورهایی که کمیته ملی وجود ندارد، سازمان‌ها یا شرکت‌هایی مثل اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌های صنعتی می‌توانند مستقیماً به عضویت درآیند.