رتبه بندی مراکز خدمات دولتی در امارات/ وزارتخانه های اقتصادی امارات در رده های میانی

14 بهمن 1399 672 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر و حاکم دبی ، نتایج طبقه بندی مراکز خدمات دولت هوشمند را تأیید کرد.

شیخ محمد در حساب رسمی خود در سایت شبکه اجتماعی "توییتر" نشان داد که وزارت کشور برتری مناسب تری نسبت به سایر دستگاه های دولتی دیگر دارد.

در این رتبه بندی وزارت کشور با 5 ستاره در صدر ایستاده و  وزارت های حوزه  اقتصاد نیز در با چهار ستاره در رده های بعدی هستند . اما وزارت دادگستری و آموزش و پرورش در این باره با سه ستاره  در گروه آخر قرار گرفته اند . گفتنی است، 17 نهاد دولتی  4 ستاره و 10 نهاد دیگر دارای  3 ستاره هستند.

همچنین وزارت کشور با 5 ستاره در رده اول برنامه های هوشمند قرار دارد  و  6 نهاد دارای 4 ستاره و 17 نهاد از جمله  وزارت خانه های مرتبط با اقتصاد  به جز صندوق ذکات  دارای 3 ستاره هستند.

در طبقه بندی مرکز تماس ، 5 مخاطب 4 ستاره و 19 طرف 3 ستاره دریافت کردند.

جدول زیر جزئیات نتایج طبقه بندی کانال های دیجیتال و مراکز تماس در دولت فدرال را نشان می دهد: