چرا باید ویزای اقامت منقضي شده امارات خود را قبل از ١٠ اکتبر تمدید کنیم؟

10 مهر 1399 494 بازدید

مقام رسمي GDRFA دبي به اين موضوع اصلي مي پردازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ يك مقام مسئول در اداره کل اقامت امور خارجه GDRFA در دبی گفت: که ساکنان دبي با ویزای منقضی شده پس از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۰ قبل از سفر مجوز اقامت خود را تمدید کند تا مطمئن شوند که می توانند بدون مشکل به کشور بازگردند.

سرگرد سلیم بن علی مدیر دپارتمان آمر برای رضایت مشتریان در دبی گفت که ساکنان دبی با ویزای منقضی شده از اول مارس تا  ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۲۰ اگر در داخل کشور هستند تا ۱۰ اکتبر فرصت دارند که مجوزهای اقامت خود را بدون جریمه تمدید کنند.