66 میلیون نفر در سال 2020 کمتر به فرودگاه دبی سفر کردند/کاهش 72 درصدی مسافر در 2020 دبی

اخبار ایران و جهان 25 دی 1399 836 بازدید

تعداد مسافران مسافر از طریق فرودگاه بین المللی دبی در ماه دسامبر گذشته به 2.19 میلیون نفر افزایش یافته است ، که 38 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر شده است ، در حالی که 72 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .

تعداد مسافران از طریق فرودگاه بین المللی دبی در طی سال 2020  میلیون جابجا شده اند به  26.3کاهش یافته است، که به دلیل همه گیری کرونا ، 70 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 2019  را نشان می دهد.

پاندومی  کوئید 19 باعث شده تا عملکرد  فرودگاه بین المللی  دبی در سال 2020  نسبت به سال گذشته حدود 66.5 میلیون نفر جابجایی کمتر شود.

فرودگاه دبی از ماه مه گذشته ، پس از دوره تعطیلی به دلیل بیماری همه گیر کرونا، رشد مداوم را ثبت کرده است ، زیرا حرکت هواپیما در دسامبر گذشته با 11٪ افزایش به 18000 پرواز نسبت به ماه نوامبر رسیده است ، همانطور که جدول زیر نشان می دهد:

در مورد تردد بار نیز حجم محموله هوایی از طریق فرودگاه بین المللی دبی در دسامبر سال 2020 به 182.3 هزار تن در مقایسه با 177.8 هزار تن در ماه نوامبر با نرخ رشد حدود 2.5 درصد مواجه بوده است با این حال

حجم کل حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه در طول سال 2020  و به طور کلی به حدود 1.83 میلیون تن رسیده است ، در حالی که در مدت مشابه 2.9 میلیون تن در سال 2019. که نشان از کاهش 37 درصدی  حمل بار هوایی دارد.