بودجه انقباضی در دبی2021/ بودجه 411 هزار میلیارد تومانی با کسری 34.5 هزار میلیارد تومانی تصویب شد+جدول

08 دی 1399 2020 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، بودجه عمومی دبی را برای سال 2021 تصویب کرد که کل هزینه ها 57.1 میلیارد درهم بود که با احتساب هر درهم 7200 تومان  بودجه دبی برای سال 2021 بودجه ای انقباضی وبا 9.3 میلیارد درهم  کمتر از بودجه 2020 بسته شده است .

جزئیات درآمد:

هچنین بنا به آنچه تصویب شده ،درآمد در بودجه 2021 به عملیات در حال انجام در دبی  بستگی دارد، همان چیزی است که دبی طی دهه گذشته در عدم اعتماد به درآمد نفت و توسعه ساختار درآمد دولت دنبال کرده است، زیرا اتکا به درآمد نفت تنها 4٪ از کل درآمد  پیش بینی شده است.با این حال در بخش درآمد غیر مالیاتی باید دید که آیا دبی خواهد توانست بار دیگر با فروکش کردن اپیدمی کرونا و نمایشگاه اکسپو 2021 مبلغ 30.9 میلیارد درهم را کسب کند؟

هزینه ها :

همچنین در سر فصل هزینه ها حقوق و دستمزد در بودجه، مطابق با الزامات قانون جدید منابع انسانی، 35 ٪ از کل هزینه های دولت را تشکیل می دهد وکمک هزینه و پشتیبانی 26 ٪ در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد در این بخش به دنبال  کاهش اثرات همه گیری کرونا بوده است  در حالی که نسبت هزینه برای حفظ سرمایه گذاری در زیرساخت ها به 9 ٪ رسیده است.

دولت دبی مطابق با اصل احتیاط و آمادگی برای اثرات بحران، 1 ٪ از کل هزینه ها را به ذخیره خصوصی اختصاص داده است و 6 ٪ نیز برای پرداخت بدهی عمومی اختصاص داده شده است.

با توجه به توزیع بخشی هزینه ها ، هزینه های بخش توسعه اجتماعی در زمینه های بهداشت ، آموزش ، مسکن ، مراقبت از زنان و کودکان ، تصویب ابتکارات توسعه مطالعه ، تهیه نرم افزار و علاقه به ورزش و جوانان 31٪ کل هزینه های دولت را نشان می دهد که معادل 17.7 میلیارد درهم است .

بخش امنیت ، عدالت و ایمنی نیز، 22٪ از کل هزینه هارا به خود داده که معادل 12.6 میلیارد درهم است.

41 درصد درآمد به بخش اقتصاد ، زیرساخت و حمل و نقل اختصاص یافت که معادل 23.4 میلیارد درهم است.

دبی 168 هزار و480 میلیارد تومان بودجه عمرانی  درنظر گرفته که این اقلیم به عنوان یکی  از هفت اقلیم امارات متحده عربی به تنهایی 66.48 هزار میلیارد تومان  از بودجه عمرانی  کل کشور ایران(102 هزار میلیارد تومان ) برای سال 1400 بیشتر است

به عبارت دیگر دبی 168 هزار و480 میلیارد تومان بودجه عمرانی  درنظر گرفته که این اقلیم به عنوان یکی  از هفت اقلیم امارات متحده عربی به تنهایی 66.48 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی  کل کشور ایران(102 هزار میلیارد تومان ) برای سال 1400 بیشتر است.

علاوه بر این 6 درصد درآمد به بخشهای تعالی ، نوآوری و تحقیقات علمی دولت اختصاص یافت که معادل 3.4 میلیارد درهم است.

بودجه شارجه بی مهابا با هزینه سنگین حقوق کارمندان

در همین حال شیخ "سلطان القاسیمی" حاکم شارجه  بودجه عمومی اقلیم شارجه را برای سال 2021  با هزینه های کل 33.6 میلیارد درهم تصویب کرد امارت را برای سال 2021 تصویب کرد ، با کل هزینه ها حدود 33.6 میلیارد درهم ، که بزرگترین بودجه در تاریخ شارجه است.

شیخ محمد بن سعود القاسیمی ، رئیس اداره دارایی مرکزی در شارجه مدعی شد که بودجه عمومی این سال یک بودجه دو بعدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز برای پایداری و توسعه زیرساخت ها برای شارجه است، زیرا اولویت های استراتژی را در زمینه تحریک اقتصاد امارات و توسعه و الزامات اجتماعی برای اطمینان از نرخ رشد اقتصادی اتخاذ کرده است.

وی توضیح داد که این بودجه جهت استراتژیک شارجه را در توسعه زیرساخت ها در تأسیسات و مناطق حیاتی ، حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی و گسترش نقش گردشگری در امارات تقویت می کند.

وی خاطرنشان کرد: این بودجه همچنین دستیابی به بهترین خدمات متمایز را برای شهروندان و ساکنان در تمام زمینه های زندگی و مطابق با بهترین استانداردها و روش هایی که موجب رفاه و سعادت جامعه می شود ، تضمین می کند.

در بودجه سال 2021 شارجه مانند گذشته میزان درآمد افشا نشده است

جزئیات بودجه 2021 شارجه نشان می دهد که بخش زیرساخت در میان بخش های بودجه عمومی بیشترین هزینه را با سم 43 درصدی به خود اختصاص می دهد، و پس از آن بخش توسعه اقتصادی در مکان دوم با اهمیت نسبی با 29 ٪ قرار داد همچنین  در بخش توسعه اجتماعی 21 ٪ واداره دولتی ، امنیت و ایمنی 7 ٪ سهم بودجه را خواهند گرفت.

طبق گفته اداره دارایی شارجه (SFD) ، بودجه 12 درصد در مقایسه با بودجه نهایی 2020 افزایش یافته است.

ولید آل صایق ، مدیر کل SFD ، گفت: "حقوق و دستمزد 47 درصد از کل بودجه عملیاتی سال 2021 را تشکیل می دهد ، در حالی که 43 درصد ... برای توسعه و بهبود زیرساخت ها در امارت اختصاص داده شده است.