شورای عالی امور مالی و اقتصادی ابوظبی تأسیس می شود

07 دی 1399 588 بازدید

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، رئیس دولت ، به عنوان حاکم امارت ابوظبی ، قانونی را صادر کرد که شورای عالی امور مالی و اقتصادی را تشکیل می دهد تا امور مالی ، سرمایه گذاری ، اقتصادی ، نفت و منابع طبیعی را در ابوظبی ترتیب دهد و نظارت کند ، به گونه ای که سازگاری آنها را تضمین کند.

به نظر می رسد این تصمیم به نوعی تلاش برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و اولویت دادن به سایر بخش های اقتصادی به غیر از نفت است.

این شورا بر کلیه امور مربوط به امور مالی ، سرمایه گذاری ، اقتصادی ، نفت و منابع طبیعی ابوظبی نظارت خواهد کرد.

رئیس جمهور امارات متحده عربی ، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، قانونی را برای ایجاد شورای عالی امور مالی و اقتصادی صادر کرد. این سازمان کلیه امور مربوط به امور مالی ، سرمایه گذاری ، اقتصادی ، نفت و منابع طبیعی ابوظبی را ساماندهی و نظارت خواهد کرد.

ریاست این شورا به عهده شیخ خلیفه است و نایب رئیس آن شیخ محمد بن زاید آل نهیان ، ولیعهد ابوظبی و معاون عالی فرماندهی نیروهای مسلح امارات متحده عربی است.

این شورا سیاست و استراتژی عمومی این امور را در ابوظبی تعیین می کند و بر اجرای آن توسط نهادهای مربوطه نظارت می کند.

این قانون همچنین تصریح کرده است که اختیارات نظارتی شورای عالی نفت با اختیارات شورای جدید ادغام می شود و اعضای آن تا زمان تعیین هیئت مدیره جدید به وظیفه خود به عنوان اعضای هیئت مدیره ADNOCادامه می دهند.

متدولوژی شورا به هیئت مدیره های مربوط به خودمختاری شرکت اجازه می دهد تا استراتژی های خود را برای تصویب شورا ، و استقلال را برای تدوین ، تصویب و اجرای برنامه های سالانه توسعه دهند.