مسافران نوامبر دبی همچنان 80 درصد کمتر از سال قبل+جدول

فرودگاه بین المللی دبی 07 دی 1399 556 بازدید

تعداد مسافران مسافر از طریق فرودگاه بین المللی دبی در ماه نوامبر گذشته به 1.6 میلیون نفر افزایش یافت که نسبت به ماه قبل 8 درصد رشد داشته است در حالی که 80درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش اتاق ایران و امارات همچنین ، تعداد مسافران از طریق فرودگاه بین المللی دبی در 11 ماه اول سال جاری به 24.1 میلیون مسافر کاهش یافته است که 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است ، به دلیل همه گیری کرونا ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است شرکت فرودگاه بین المللی دبی  برای مدت دو ماه  حتی تعداد مسافرانش به 40 هزار نفر نیز رسیده است در حالی که در سال 2019 در هیچ ماهی کمتر از 5 میلیون 700 هزار نفر نبوده  است . با این حال به نظر می رسد که  افزایش امیدواری به درمان کرونا از راه تزریق واکسن و تطبیق دادن افراد با شرایط کرونا وضعیت فرودگاه دبی بهتر شده  است هر چند که در بهترین حال در 8 ماهه اخیر باز تعداد مسافران  حدود 80 درصد کمتر از مدت مشابه بوده است.

البته  فرودگاه دبی از آوریل گذشته ، پس از دوره تعطیلی به دلیل بیماری همه گیر کرونا، رشد مداوم را ثبت کرد، زیرا حرکت هواپیما در ماه نوامبر گذشته با 3 ٪ افزایش به 16.25 هزار پرواز در مقایسه با ماه اکتبر رسید، همانطور که جدول زیر نشان می دهد.

پیش بینی می شود با نزدیک شدن به سال نو میلادی و جابجایی واکسن ها  عملکرد این فرودگاه  در ماه های بعد بهتر شود.