دبی 5 ساله 86 میلیارد درهم در بخش برق سرمایه گذاری می کند

07 دی 1399 405 بازدید

سعید محمد الطائر ، مدیرعامل اداره برق و آب دبی ، گفت که ارزش سرمایه گذاری های این نهاد در بخش انرژی طی 5 سال آینده حدود 86 میلیارد درهم است. این رقم که  قرار است در دبی سرمایه گذاری کند به تنهایی حدود 6 برابر بودجه عمرانی ایران برای سال 1400 است.

الطائر اظهار داشت که این اداره  در تلاش است تا با فراهم آوردن زیرساخت های پیشرفته برق و آب تقاضای روزافزون به انرژی برق را تامین کند که در عین حال  با الزامات توسعه پایدار در دبی و نیازهای بخش های داخلی ، تجاری و صنعتی از طریق فرایندهای برنامه ریزی خاص و قابل اعتماد مبتنی بر جدیدترین ابزار برای آینده نگری و مطابق با بهترین روش های بین المللی همگام است.

بودجه 5 ساله در نظر گرفته شده برای بخش برق دبی بر اساس هر درهم حدود 7200 تومان حدود 619 هزار و 200 میلیارد تومان است که نشان می دهد دبی به تنهایی  سالانه بیش  از کل بودجه عمرانی ایران فقط در بخش برق خود سرمایه گذاری می کند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس انتظارات تقاضای برق در دبی تا سال 2030 ، که رشد دموگرافیک و اقتصادی در امارات را در نظر می گیرد ، برنامه هایی برای توسعه زیرساخت های برق ، از جمله افزایش ظرفیت تولید ، انتقال و توزیع شبکه های در حال توسعه است.

بودجه 5 ساله در نظر گرفته شده برای بخش برق دبی بر اساس هر درهم حدود 7200 تومان حدود 619 هزار و 200 میلیارد تومان است که نشان می دهد دبی به تنهایی  سالانه بیش  از کل بودجه عمرانی ایران  در بخش برق خود سرمایه گذاری می کند.

همچنین بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال 1400 که هم اکنون پیشنهاد ان به مجلس ارایه شده با  افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری به رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بسیاری از کارشناسان تحقق و تخصیص این بودجه راهم منوط به شروط زیادی از جمله تحقق ارقام تملک دارایی های سرمایه ای است

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون اداره برق و آب دبی 2،367 ایستگاه توزیع 11 کیلوولت جدید در امارت دبی را افتتاح کرده است.