وزیر امور خارجه امارات در دیدار با همتای پاکستانی اش عنوان کرد: توقف صدور ویزا موقتی برای کرونا است

وزیر امور خارجه امارات در دیدار با همتای پاکستانی اش عنوان کرد: توقف صدور ویزا موقتی برای کرونا است.

خبر گزاری رسمی امارات در مطلبی با عنوان « ستایش عبدالله بن زاید از روابط عمیق برادرانه میان امارات وپاکستان و چشم اندازهای دو جانبه آینده را تأیید می کند» به موقتی بودن ممنوعیت ویزا و دلیل آن را کرونا  عنوان کرد .

این اظهارات  از سوی وزیر امور خارجه امارات در پی سفر شاه محمود قریشی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان ، به امارات بیان شد.

در این خبر آمده است: بحث و گفتگو بین وزرای خارجه دو کشور برادر شامل راههایی برای تقویت بیشتر همکاری مشترک در زمینه های مختلف، مطابق با دستورالعمل های روسای جمهوردو کشور بود. هر دو طرف در مورد چالش ها و پیامدهای همه گیر کووید-19، مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری مورد علاقه دو طرف و چشم انداز همکاری های مشترک بیشتر به منظور دستیابی به آرمان های دو کشور دوست و ملت بحث کردند.

همچنین بن زائد قدردانی امارات از جامعه پاکستان را تأیید کردند زیرا بیش از 1.5 میلیون نفر از پاکستانی های مقیم  از امنیت و ثبات در کشور دوم خود امارات برخوردار هستند و از نقش بزرگ آنها و سهم فعال آنها در رشد و شکوفایی کشور قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد که این امر نشان دهنده ارتباط متقابل مردم دو کشور دوست است و بر ماهیت محدودیت های اخیر اعمال شده در صدور ویزا به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید-19 تأکید کرد.

وی تأیید کرد که امارات متحده عربی از جامعه پاکستان استقبال می کند ، زیرا بیش از یک و نیم میلیون نفر از جامعه پاکستان از امنیت ، ایمنی و ثبات در کشور دوم خود ، امارات برخوردار هستند. او  از نقش بزرگ پاکستانی ها  در رشد و شکوفایی  امارات قدردانی کرد و افزود:  این امر نشان دهنده میزان وابستگی و انسجام بین دو کشوردوست است و ما از آن استقبال می کنیم.

او  بر موقتی بودن محدودیت های اعمال شده در برخی ویزاها  به دلیل شیوع بیماری همه گیر Covid-19 تاکید کرد.

گفتنی است امارات بدون ذکر دلیل در هفته اول آذر ماه صدور ویزا برای شهروندان 13 کشوراز جمله ایران  را ممنوع اعلام کرده بود که امروز این مقام رسمی  دلیل ممنوعیت را از یک سو موقتی و از سوی دیگر  اپیدمی کرونا عنوان کرده بود.