خدمات راس الخیمه یک سال بعد کاملا "الکترونیکی" است

01 دی 1399 520 بازدید

مدیر کل مرجع دولت الکترونیکی طی گزارش سالانه این مرجع اظهار داشت که در سطح خدمات دولتی طی سالهای گذشته، مرجع دولت الکترونیکی خدمات بسیاری از الکترونیک و هوشمند را در پورتال رسمی آنلاین امارت راس الخیمه انجام داده است که بالغ بر 755 سرویس الکترونیکی و برنامه هوشمند mRAK است که بالغ بر 108 سرویس هوشمند است. با همکاری سازمانهای مختلف دولتی در امارت ، که تعداد آنها 11 سازمان دولتی است ، مانند دادسرای عمومی ، دادگاهها ، اداره شهرداری ، گمرک ، اداره توسعه اقتصادی ، فرماندهی عمومی پلیس راس الخیمه ، سازمان حفاظت و توسعه محیط ، خدمات عمومی و برنامه شیخ صقر برای تبعیض دولت در طی دوره همه گیری کرونا ، بسته جدیدی از خدمات الکترونیکی هوشمند اضافه شد ، زیرا درصد افزایش تعداد خدمات منتقل شده به نزدیک 50 درصد رسیده است.

از جمله مهمترین برنامه ها و پروژه های استراتژیک برای امارت توسعه خدمات دیجیتالی در امارت راس الخیمه و رسیدن 100٪ به عنوان خدمات الکترونیکی و 90٪ به عنوان خدمات هوشمند تا پایان سال 2021 است.

آل سیاح افزود که زیرساخت های دیجیتالی دولت راس الخیمه به تداوم ارائه خدمات دولتی دیجیتال بدون دردسر از بیماری همه گیر جدید کرونا و بالا بردن سطح خدمات ارائه شده توسط سازمان های دولتی با تسهیل ارتباط و هماهنگی بین آنها و همچنین پشتیبانی فنی از راه دور به 24 سازمان دولتی در امارت، در تداوم ارائه خدمات دولتی دیجیتال هموار است.

برخی از پروژه هایی که قبلاً در سازمان های دولتی اجرا شده بودند، مانند پروژه رومیزی مجازی"VDI" ، به ایجاد یک محیط کار از راه دور مناسب برای کارمندان این نهادها کمک کرده است. مرجع دولت الکترونیکی ضمن ارائه دوره های آنلاین آموزش امنیت اطلاعات برای کارمندان دولت در طول این مرحله و پیام های آگاهی از امنیت اطلاعات در بین کارمندان دولت برای افزایش آگاهی از تهدیدات امنیت سایبری، نظارت بر زیرساخت های فناوری اطلاعات دولت را تقویت کرده است.

در سطح مدیریت نیازهای کارمندان دولت در امارت، سیستم منابع توسعه یافته ما "عامل موفقیت" با همکاری اداره منابع انسانی راه اندازی شده است که امکان تکمیل تمام فرایندها و رویه های مختلف منابع انسانی را از هر کجا و در هر زمان از طریق "فناوری ابر" فراهم می کند و بیشتر از آن استفاده می کند از 2000 کارمند.

سیستم پیام رسان یکپارچه دولتی "طرش" برای تسهیل پیام رسانی الکترونیکی بین 21 سازمان دولتی در امارات راس الخیمه و 11 نهاد در سطح فدرال فعال شد و آن را به شناسه دیجیتال متصل کرد.