حمایت 2میلیارد درهمی ابوظبی از نوآوری شرکت ها در 5 حوزه

29 آذر 1399 472 بازدید

دفتر سرمایه گذاری ابوظبی 2 میلیارد درهم برای حمایت از شرکت ها در مناطق با پتانسیل رشد بالا اختصاص می دهد

دفتر سرمایه گذاری ابوظبی "برنامه نوآوری" را راه اندازی کرد که از 2 میلیارد درهم برای شرکت های مناطق با پتانسیل رشد بالا پشتیبانی می کند.

این اقدام به عنوان توسعه برنامه تشویقی برای حمایت از فناوری های كشاورزی صورت می گیرد كه به توسعه سیستم كشاورزی در امارات كمك می كنند.


موضاعات  شرکتهایی که تحت حمایت قرار خواهند گرفت عبارتند از:


-  خدمات مالی.


خدمات بهداشتی و مواد دارویی حیاتی.

تکنیک های کشاورزی.

فناوری های اطلاعات و ارتباطات.

- جهانگردی

این برنامه با هدف:

- فراهم آوردن هزاران فرصت شغلی بسیار ماهر در پنج سال آینده.

پیشرفت نوآوری در بخشهای اصلی اقتصادی.

در حال توسعه راه حل هایی که به نفع منطقه و جهان باشد.