کاهش 3 درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات/ مانده سپرده های بانکی امارات در خارج از کشور30 میلیارد دلار کم شد+جدول

24 آذر 1399 733 بازدید

دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات متحده عربی تا پایان اکتبر 2020 به 358 میلیارد درهم (-3٪) کاهش یافت.

داده های بانک مرکزی امارات متحده عربی نشان داد که دارایی های خارجی این بانک در پایان اکتبر سال 2020 کاهش یافته و به 358 میلیارد درهم رسیده است ، در حدود 3٪ نسبت به مدت مشابه در سال 2019 ، در حالی که این مبلغ در مقایسه با سپتامبر گذشته 1.4 میلیارد درهم افزایش یافته اند،  همانطور که در جدول نشان داده شده مانده سپرده های بانکی امارات در خارج از کشور30 میلیارد دلار کم شده است.

در جزئیات دارایی های خارجی ، ارزش سپرده های خارجی 9 درصد کاهش یافت ، در حالی که سایر دارایی های خارجی در ماه اکتبر 2020 ، در مقایسه با ماه مشابه 2019 ، 84 درصد افزایش یافت و دارایی های خارجی که تا سررسید نگه داشته شدند (طبق طبقه بندی بانک) 93درصدافزایش یافت.