برنامه ۳۰ درصد شرکت های اماراتی برای کاهش کارمندان و ۱۰ درصد برای کاهش دستمزدها

29 مهر 1399 588 بازدید

تاثیر مستقیم کرونا بر چشم انداز خسارت و مزایا کمتر ازحد پیش بینی شده است. اگرچه ۱۰ درصد شرکت های اماراتی به صورت موقت دستمزدها را کاهش دادند و۳۰ درصد شرکت ها می‌خواهند تعداد کارمندان را کاهش بدهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ با این حال بازار تورم مثبت درآمد را تجربه کرد و ۲۵ درصد شرکت‌ها گزارش دادند که در نتیجه دورکاری بهره وری شان افزایش یافته است. نتایج یک نظرسنجی در امارات که ۵۰۰ کمپانی در آن شرکت داشتند نشان داد درآمد سالیانه ۳.۸ درصد در بازار عمومی افزایش داشته ولی ۱۹.۴ سازمانها در سال ۲۰۲۰ درآمد ثابتی داشته اند. بسیاری از تصمیمات مرتبط با بودجه بندی و حقوق و دستمزد در اوایل سال ۲۰۲۰ و پیش از تاثیراقتصادی کامل قرنطینه دولتی گرفته شده است. حدود ۱۷ درصد شرکت ها  افزایش حقوق سال ۲۰۲۰ را به علت پاندمی و اغلب برای ۶ ماه به تعویق انداختند.

در حالیکه بازار عمومی ۴ درصد افزایش حقوق برای سال ۲۰۲۱ را پیش‌بینی می‌کند آمار و ارقام صنایع مختلف بسیار متفاوت هستند. بیشترین افزایش در علوم زیستی ۴.۵ درصد و اقلام مصرفی ۳.۸ درصد دیده می‌شود. صنعت انرژی همچنان شاهد کمترین افزایش حقوق و ۱.۹ درصد افزایش خواهد بود.

کرونا موجب اجرای سریع قوانین دورکاری شد و ۶۶ درصد شرکت‌ها سیاست‌های دورکاری جدیدی را در پیش گرفتند در حالی که ۲۵ درصد این شرکت‌ها از قبل برنامه و سیاست‌های دورکاری داشتند در نتیجه یک‌چهارم کارمندان افزایش در بهره‌وری را گزارش دادند و انتظار دارند ساعات کاری انعطاف پذیر پس از پایان این پاندمی نیز ادامه داشته باشد.
اگرچه ۳۰ درصد سازمان‌ها برنامه دارند ۱۰ درصد کاهش نیرو در سال ۲۰۲۰ داشته باشند، اما میزان اعمال این تغییرات جدید به صنایع مختلف و میزان تاثیر کرونا بر شرکت بستگی دارد و بیشترین کاهش تعداد کارمندان در بخش فروشگاه‌ها بوده است. در سال ۲۰۲۰ در تعداد کارمندان بخش لجستیک افزایش تعداد کارمندان را شاهد بودیم به خصوص برای سال‌های فوری که به علت افزایش تقاضای حاصل از رشد تجارت الکترونیکی در دوران کرونا بود.

شرکت ها نیز با این حالت عادی جدید سازگار شده و ۵۵ درصد از آنها اعلام کرده اند پس از پایان پاندمی نیز به دورکاری ادامه خواهند داد و کارفرمایان نیز با ارائه خدماتی مثل آموزش آنلاین، پرداخت هزینه وسایل لازم برای دور کاری، هزینه قبض موبایل و غیره تعهد خود به کارمندان اثبات کرده اند.