تلاش امارات برای کاهش وابستگی به نفت باسرمایه های خارجی/مجوزهای جدید ابوظبی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی

07 آبان 1399 625 بازدید

ابوظبی برای کاهش وابستگی به نفت سرمایه گذاری در حوزه هایی چون: مواد غذایی و نوشیدنی، تولید پوشاک و چرم،  فعالیت های معماری و مهندسی، کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی و...را جذاب می کند.

بر اساس مجوزهای جدید سرمایه گذاری خارجی مستقیم ،سرمایه گذاران دربسیاری از بخش ها می توانند 100 درصد مالکیت مشاغل ابوظبی را در اختیار داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی  اتاق ایران و امارات به نقل ازعربین بیزنس، وزارت توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) روز چهارشنبه اعلام کرد: این مجوز 122 فعالیت اقتصادی مختلف مربوط به بخشهای کشاورزی ، صنعتی و خدماتی را شامل می شود.

محمد علی الشرافه ، رئیس ADDED ، در اظهارات منتشر شده توسط خبرگزاری دولتی WAMگفت: ADDED متعهد به بهبود فضای سرمایه گذاری محلی و تقویت رقابت اقتصادی ابوظبی از طریق سیاست هایی است که فرصت های سرمایه گذاری بیشتری را در بخشهای مختلف غیرنفتی فراهم می کند.

الشرافه افزود: مجوز جدید موقعیت ابوظبی را به عنوان قطب جهانی برای سرمایه گذاری و سهولت در تجارت بیشتر تثبیت می کند و می گوید این سرمایه گذاران را تشویق می کند ، باعث توسعه تجارت برای شرکت های خارجی و همچنین جذب تجارت در فناوری و صنایع پیشرفته می شود.

او گفت: "اجرای قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ابوظبی ... به دستیابی به اهداف مختلف مانند گسترش پایه سرمایه گذاری های خارجی ، افزایش اندازه جریان سرمایه ، افزایش و تنوع تولید داخلی و افزایش صادرات و خدمات کمک می کند."

راشد عبدالکریم آل بالوشی ، معاون ADDED ، گفت که مراحل تأمین مجوز "سریع و آسان" است و فعالیت های تجاری شامل تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، تولید پوشاک و چرم ، مشاوره حقوقی ، حسابداری ، حسابرسی و خدمات مشاوره مالیاتی ،  فعالیت های معماری و مهندسی ، کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، فعالیت های دامپزشکی و فعالیت های تحقیق و توسعه در علم و فناوری.

در حال حاضر در مجموع 13 فعالیت تحت پوشش مجوز تازه صادر شده نیستند ، از جمله خدمات پستی و مخابراتی ، خدمات مربوط به رسانه های صوتی و تصویری ، اکتشاف و تولید نفت ، خدمات حمل و نقل زمینی و هوایی ، فعالیت های بانکی و مالی ، فعالیت های بیمه ای ، استخدام  خدمات نیروی انسانی و آب ، برق و شیلات.