چرا رشد اقتصادی در ایران منجر به اشتغال زایی نشد؟

مقالات 03 خرداد 1395 14 بازدید

چرا رشد اقتصادی در ایران منجر به اشتغال زایی نشد؟

پدیدار: مدیریت دولتی طرح های توسعه ای باعث شده انگیزه فعالیت در طرح ها گرفته شود و میل به تنوع بخشی در تجارت ملی و بین المللی در شرکت ها از بین برود، به همین دلیل نتوانستیم در دهه اخیر رشد مناسب را که باعث بهبود وضعیت اشتغال شود، کسب کنیم.

براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رشد صنعتی ایران در دهه های گذشته، نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. براساس از این گزارش در یک دوره 10 ساله در مجموع تنها حدود 19 درصد به شاغلان صنعتی اضافه شده که معادل رشد متوسط سالیانه اشتغال 1/9 درصد است.این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد.

رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق در این باره گفت: فکر می کنم در سال های گذشته رشد صنعتی قابل توجهی نداشتیم. ریشه این مسئله که رشد صنعتی در ایران، در همان سطحی که به آن می رسیم، باعث اشتغال زایی نمی شود، در اشکالات اساسی سیستم اقتصاد کشور است. برای بررسی این اشکالات باید رشد اقتصادی ناشی از ضریب تولید خالص ملی و ناخالص ملی را در دهه های گذشته بررسی کنیم. اگر دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهید، خواهید دید که از 1370 تا اوایل 1380، با استفاده از طرح های فاینانس، بای بک و سایر شقوق بازار سرمایه توانستیم، پروژه هایی را در کشور آغاز کنیم و به ضریب خوبی از رشد در آن مقطع برسیم. آن ضریب هم متناسب با برنامه های بلند مدت نبود اما می توان گفت که نتایج خوبی را در سال های پس از انقلاب، در سال های 75 تا 85 به بار آورد و این بهترین سال ها برای رشد ایران بود.

پدیدار ادامه داد: از نیمه دهه 80 تا نیمه دهه 90، ترکیب گروه های کنترل مدیریتی در طرح های توسعه ای کشور تغییر کرد و از نظر من این تغییر باعث شد که نتوانیم به ضریب مورد نظر در رشد اقتصادی برسیم. براساس مطالعاتی که توسط تشکل ها انجام شده، در ترکیب گروه های مختلف کنترل مدیریت پروژه های توسعه ای، نوعی عدم تجانس وجود دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم بخش دولتی ، 40 درصد، صندوق بازنشستگی، 23 درصد، نهادها و سازمان های خصولتی، 21 درصد و بخش خصوصی 16 درصد از مدیریت پروژه های توسعه ای است. درواقع 84 درصد از مدیریت طرح های توسعه ای دست بخش دولتی و شبه دولتی است. این باعث شده انگیزه فعالیت در طرح ها از ما گرفته شود و میل به تنوع بخشی در تجارت ملی و بین المللی در شرکت ها از بین برود، به همین دلیل نتوانستیم در دهه اخیر رشد مناسب را که باعث بهبود وضعیت اشتغال شود، کسب کنیم.

منبع : سایت اتاق بازرگانی تهران

Administrator

Administrator