۱۰/۷ میلیارد درهم ارزش فروش در ۱۰منطقه مسکونی دبی

19 تیر 1399 330 بازدید

۱۰ منطقه مسکونی در دبی شاهد فروش ۷۰۳۷ معامله فروش به ارزش ۱۰.۷ میلیارد درهم در نیمه نخست امسال بود

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک  بازرگانی ایران و امارات؛ مناطق : دبی مارینا، داون تاون، بیزینس بی، پالم جمیرا، ال مرکاض، البرشا ۴، ام السقیم ۳، جمیرا ۱
و حجم مبالغ سرمایه گذاری شده در بازار  املاک این واقعیت را اثبات می کند که سرمایه گذاری در بازار املاک دبی جذاب است
دبی مارینا با فروش ۲.۹ میلیارد درهم
داون تاون با فروش ۲.۵ میلیارد درهم
المرکاض( مدیا سیتی) ۱.۵ میلیارد درهم
در ردیف اول تا سوم این جدول قرار دارند.و بقیه مناطق زیر ۱ میلیارد درهم فروش بوده است

فعالین اقتصادی معتقد هستند صنعت املاک در دبی شاهد جنبش و آغاز خوبی در این مدت بوده است
منبع: الامارات الیوم