کمیته تخصصی معدن عضو می پذیرد

02 آذر 1399 461 بازدید

با توجه به تفاهنمامه میان اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات و خانه معدن ایران کمیته تخصصی برای  تسهیل گری درحوزه مروادت و سرمایه گذاری معدن تشکل میشود لذا از اعضا محترم اتاق مشترک ایران و امارات که در این حوزه فعال هستند دعوت به عمل می آید تا در این کمیته حضور فعال و موثر داشته باشند.

اتاق بازرگانی ایران و امارات در نامه با همین موضوع خطاب به اعضا نوشت : عضو محترم اتاق بازرگانی مشترك ایران و امارات با سلام و احترام، نظر به انعقاد تفاهمنامه همکاري میان خانه معدن ایران و اتاق مشترك بازرگانی ایران و امارات و در راستاي مساعدت به فعالین اقتصادي حوزه معدن و صنایع معدنی به کشور امارات متحده عربی در جهت افزایش صادرات محصولات معدنی از طریق امارات و تسهیل سرمایه گذاري و صدور خدمات فنی و مهندسی بخش معدن و صنایع معدنی به کشور امارات و همچنین تشکیل کمیته تخصصی معدن، از علاقمندان اعضاي اتاق مشترك و دارندگان اقامت کشور امارات متحده عربی که در زمینه صنایع معدنی تخصص دارند براي تشکیل و عضویت در تیم ”راهبري تخصصی“ دعوت به عمل می آید.

طبق نامه ارسالی و بر اساس تفاهمنامه امضا شده در این کمیته راهبردی موارد احتمالی زیر پیگیری  خواهد شد:

اطلاع رسانی در خصوص پروژه ها، مناقصه ها و پهنه هاي اکتشافی کشور امارات

اطلاع رسانی از ظرفیت هاي کشور امارات جهت ایجاد زنجیره ارزش افزوده

ارائه مشاوره به فعالین اقتصادي ایرانی فعال در حوزه معدن جهت حضور در کشور امارات

لذا  داوطلبین گرامی  با ارسال مشخصات و سوابق خود ما و سایر فعالان اقتصادی را در این عرصه یاري رسانند.

گفتنی است  اعضاي مرتبط اتاق مشترک ایران و امارات می توانند در جلسات کمیته هاي تخصصی خانه معدن حسب تقویم تهیه شده آن تشکل  از طرف اتاق مشترك ایران و امارات حضور بهم رسانند.