کمپین داوطلبانه واکسن کووید - ۱۹ در امارات

21 مرداد 1399 410 بازدید

با تشدید مجدد شیوع کرونا در جهان، امارات متحده عربی کمپین داوطلب برای کمک به بشریت را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران وامارات؛ توافق نامه همکاری بین شرکت چینی سینو فارم و G42 به منظور انجام کارآزمایی بالینی جهانی برای مرحله سوم واکسن کرونا در امارات با مشارکت ۱۵،۰۰۰ داوطلب از ملیتهای مختلف منعقد شد

این توافق نامه با هماهنگی شرکت خدمات بهداشتی ابوظبی " صحه " و زیر نظر وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه و بخش بهداشت ابوظبی منعقد شده است.