کشت فراسرزمینی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی

31 تیر 1399 406 بازدید

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به توانمندی اتاق مشترک ایران و امارات برای کمک در رتبه بندی فعالان اقتصادی امارات، پیشنهاد کرد: در راستای ایجاد امنیت غذايي به کشت فراسرزمینی روی بیاوریم.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ سادینا آبایی در نشست میز کالا- کشوری امارات نیز به این مشکلات صادرات در این زمینه اشاره کرد و گفت اتاق های مشترک می تواند با همکاری سازمان توسعه تجارت به رتبه‌بندی صادرکنندگان بپردازند.
وی با اشاره به اینکه پس از طبقه بندی صادرکنندگان در سامانه های وزارت صنعت اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات می تواند در چهارچوب قوانین با وزارت صمت همراهی کرده و به رتبه بندی صادرکنندگان به امارات بپردازد
وی همچنین در راستای ایجاد امنیت قضایی به کشت فراسرزمینی در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت در این راستا می‌توان به صادرات و واردات محصولات کشاورزی دست یافت.