کدامیک فلج کننده اقتصاد است:‌ گرانی ارز یا عدم ثبات قیمت ها !!؟

مقالات 16 آبان 1391 116 بازدید

چکیده: با توجه به نوسانات قیمت ارز طی ماه های گذشته تنها یک پرسش برای اقتصاد بیمار ایران قابل طرح است که آیا گرانی ارز اقتصاد ما را فلج کرده یا نوسانات قیمت ارز که در برخی روزها از 10% نیز عبور می کند.

با توجه به نوسانات قیمت ارز طی ماه های گذشته تنها یک پرسش برای اقتصاد بیمار ایران قابل طرح است که آیا گرانی ارز اقتصاد ما را فلج کرده یا نوسانات قیمت ارز که در برخی روزها از 10% نیز عبور می کند. اگر در جایگاه یک تولید کننده قرار گیریم گرانی قیمت ارز شاید ارزش سرمایه در گردش واحد تولیدی را کاهش داده و توان قیمت گذاری و فروش آن را مورد تزلزل قرارداده است اما نوسانات نرخ ارز رکودی مرگبار توام با ضررهای غیر قابل جبران را تحمیل کرده است.

مسئولین اقتصادی کشور را تنها به تصور مدیریت یک کارخانه تولیدی متوسط در ایران دعوت می کنیم و از وی انتظار داریم تا با تحمل هزینه های هدفمندی یارانه ها، گرانی نرخ ارز، تامین مواد اولیه با توجه به تحریم های بانکی و … ،‌ دوندگی بین سازمان ها، بانک ها و اتاق ها برای دریافت مجوزها یا ارز مورد نیاز، گستردگی و تنوع قوانین مصوب که عمر آنها به یک ماه نمی رسد، محدودیت های وارداتی مواد اولیه و صادراتی محصولات تولیدی و هزاران عامل دیگر نوسانات بازار ارز را چنان مدیریت کنند که آن واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.

این فشارها را تنها زمانی باید تحمل کرد که می بینی و می دانی که چه بسیار سوداگرانی به واسطه این نوسانات طی یک یا دو روز دارایی خود را با سودهای 10 تا 20 درصدی همراه کرده اند.

منبع : ارانیکو

Administrator

Administrator