کارگروه مقابله با مشکلات پرداخت در اتاق دبی راه اندازی شد

30 تیر 1399 280 بازدید

اتاق تجارت و صنایع دبی از راه‌اندازی کارگروه تحت شبکه پایداری (ثبات اقتصادی) خبر داد که موضوع پرداخت تأخیر به کارگران فرعی و تأمین کنندگان را برطرف خواهد کرد.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت؛ این کارگروه روشهای فوری پرداخت برای پیمانکاران و تولیدکنندگان متصل، با شرکتهای عضو که نماینده طیف گسترده ای از بخشهای اقتصادی هستند، به بررسی علل اصلی تعویق در پرداخت‌، افزایش آگاهی در مورد موضوع و تشویق اتخاذ بهترین شیوه های پرداخت در جامعه تجاری می پردازد.
تحقیقات انجام شده توسط کارگروه بر تجزیه و تحلیل ثبات اقتصادی متمرکز خواهد شد و ابزارها و فرآیندهای مطابق با بهترین شیوه های جهانی را ایجاد می کند که توسط شرکت ها می تواند برای افزایش کارآیی و سرعت در پرداخت ها، اتخاذ شود.
شرکت های عضو برای کمک به تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی دستورالعمل هایی را منتشر می کنند تا از تأمین و تأخیر در پرداخت مبلغ دیرکرد و مدیریت مشاغل برای امضاء منشور پرداخت سریع دبی که در آن مشاغل متعهد به رعایت اصول کلیدی و مقابله با فرهنگ پرداخت های دیرهنگام با ارائه اسناد مثبت هستند، منتشر کنند. منشور همچنین امضاکنندگان را ترغیب به تدوین سیاست هایی برای پرداخت سریع و سنجش عملکرد خود در پرداخت پیمانکاران می کند.

شرکت های عضو در کارگروه عبارتند از: بازیافت خاورمیانه سوئز ، گروه Gerab ، اسکات Bader Middle East Limited ، Hepworth ، Dgrade LLC ، گروه Tristar ، انرژی خالص ، Infofort و فناوری های دبی
«شبکه پایداری اتاق دبی» در سال 2010 راه اندازی شد و به عنوان بستری برای شرکت های عضو در شناسایی و به اشتراک گذاری تخصص در زمینه CSR و چالش های پایداری و توسعه راه حل های عملی ارائه می کند. این شبکه همچنین فرصتی را برای اعضای خود فراهم می کند تا با ذینفعان اصلی از جمله ارگان های دولتی ارتباط بر قرار شود.
«مرکز تجارت با مسئولیت (CRB ) »در سال 2004 توسط اتاق بازرگانی و صنایع دبی در حمایت از و ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( CSR) و پایداری تأسیس شد. هدف این مرکز ، مشارکت جامعه تجاری دبی در مسئولیت بیشتر در مورد نیازهای اجتماعی و محیطی امارات است.
CRB همچنین با ارائه شرکای تجاری خود به شفافیت و حاکمیت قانون ، دبی را به عنوان دروازه GCC برای تجارت جهانی ترویج می کند.
منبع: اتاق تجارت و صنایع دبی