چرخ کمکی به کمک امارات آمد

28 اردیبهشت 1399 290 بازدید

امارات امکانی به عنوان چرخ کمکی بوجود آورده بود که تاسیس صندوق سرمایه گذاری حاکمیتی است.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، شاخص های اقتصادی شیخ‌نشین‌های متحد عربی بعد از رخدادهای اخیر بازار نفت مناسب نخواهد بود، اما از طرفی اوضاع آن از سایر کشورهای خلیج فارس بهتر است زیرا ذخیره های صندوق ملی این کشور هنوز هم میتواند راه عبور از بحران کرونا را فراهم کند.

صباح زنگنه سفیر و نماینده سابق ایران در سازمان همکاری های اسلامی در رابطه با اقتصاد امارات تحت تاثیر کرونا به خبرگزاری بازار گفت: امارات دو پایه اقتصادی دارد ؛ یکی پایه استخراج صادرات نفت و دیگری پایه گردشگری که یکی از مهمترین منابع درآمد آن محسوب می‌شود.

سفیر سابق در ادامه اضافه کرد: در رابطه با پایه نفت با توجه به اشباع بودن بازار نفت و کاهش قیمت آن، این کشور ناگزیر شده که آثار این افت را تحمل کند و بعد زمانیکه سناتورهای امریکایی به عربستان و ایالات نفت خیز در رابطه با کاهش تولید فشار آورد، امارات یکی از آن کشورها بود که مجبور شد مقداری از صادرات نفت خود به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه را کاهش دهد.

زنگنه در ادامه افزود: از طرف دیگر در بحث گردشگری با توجه به گسترش ویروس کرونا، صنعت گردشگری در سطح جهان دچار وقفه و اختلال و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا دچار خسارت‌های سنگینی شده است. حمل و نقل متوقف شده و لذا خسارت سنگینی به بعد توریسم در امارات به خصوص امارت دبی به دلیل تعطیلی مراکز گردشگری، شرکتهای حمل و نقل و هتلها وارد کرده است. بسیاری از هتلداران مجبور شده اند تعداد زیادی از پرسنل خود را کار بیکار کنند و تعداد را به حداقل نفرات فقط در حد حفظ تاسیسات گردشگری برسانند.

تحلیلگر مسائل خاورمیانه همچنین تصریح کرد: امارات امکانی به عنوان چرخ کمکی بوجود آورده بود که تاسیس صندوق سرمایه گذاری حاکمیتی است.

این کشور حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کرده که این سرمایه گذاریها در حال کار و سودآوری در بورسهای جهانی و بخش املاک هستند، مگر اموالی که در بانکهای امریکا، اروپا یا ژاپن گذاشته است که آن‌ بانکها هم سود را به شدت پایین آورده اند و صفر یا کمتر کرده اند. با این حال  امکان استفاده از این اموال و سپرده ها برای کسری بودجه احتمالی وجود دارد.

البته برگزار نشدن نمایشگاهها و رخدادهای مهم از جمله نمایشگاه اکسپو به معنای کاهش موجودی این صندوق توسعه در کنار سقوط بورس های جهانی است.