پیشنهاد اتاق تجارت دبی برای کاهش مالیات و هزینه آب و برق

24 اردیبهشت 1399 257 بازدید

اتاق تجارت و صنایع دبی پیشنهاد کرد؛ مالیات بر ارزش افزوده را به ۲٪ کاهش داده یا پرداخت آن را تا پایان سال ۲۰۲۰ به تعویق اندازد.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، اتاق تجارت و صنایع دبی پیشنهاد کرد؛ مالیات بر ارزش افزوده را به ۲٪ کاهش داده یا پرداخت آن را تا پایان سال ۲۰۲۰ به تعویق اندازد و یک شورای اقتصادی توسعه یافته برای تدوین برنامه‌های اقتصادی سازنده فعلی تشکيل شود.

همچنين اين اتاق تأکید کرد: با افزایش سرعت پرداخت نقدی آژانس‌های دولتی و شرکت‌های تابعه آن به پیمانکاران، واجدین شرایط، تأمین کنندگان و کاهش ۵۰ درصدی عوارض گمرکی تا پایان سال ۲۰۲۰ و تخفيف ۵۰ درصدی قبوض آب، برق و خدمات، شرایط نقدینگی شرکت‌ها بهبود خواهد يافت.