پوشش درمانی رایگان مسافران فلای دبی

16 شهریور 1399 436 بازدید

شرکت هواپیمایی فلای دبی با حضور اطلاعیه ای اعلام کرد مسافرانی که از تاریخ اول سپتامبرتا سی  نوامبربا 2020 فلای دبی پرواز کند تحت پوشش درمانی رایگان کووید-19 قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این پوشش شامل هزینه‌های بهداشتی و قرنطینه مسافران در صورت تشخیص بیماری در طول سفر می باشد و از زمان انجام پرواز به مدت 31 روز اعتبار خواهد داشت.

شایان  ذکر است هزینه های پزشکی تا سقف 150 هزار یورو برای هر روز قرنطینه است تا سقف 100 یورو به مدت 14 روز می باشد.