پذیرش تایید تست کرونا در کشور مقصد توسط شرکت های هواپیمایی امارات

12 مرداد 1399 493 بازدید

شرکت های هواپیمایی امارات، در صورت نبود آزمایشگاه های تعیین شده آزمایش PCR را از آزمایشگاه های مورد تایید کشور مقصد نیز از مسافران می پذیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران  و امارات؛ مسافرانی که به امارات متحده عربی پرواز می کنند در صورت عدم وجود آزمایشگاه تعیین شده از طرف دولت امارات، می توانند آزمایش PCR را از آزمایشگاه های معتبر فقط در غیاب آزمایشگاه های تعیین شده توسط امارات انجام دهند.

طبق دستورالعمل های مسافرتی که در تاریخ اول اوت توسط خطوط هوایی به روز شده است، خطوط هوایی امارات نتایج آزمایش PCR از آزمایشگاه های معتبر کشورهای مقصد در صورت عدم وجود آزمایشگاه های تعیین شده توسط امارات متحده عربی در آنجا قبول می کنند.