وزارت صمت خواستار تدوین بسته‌های تشویقی بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی شد

17 تیر 1399 357 بازدید

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تدوین بسته های تشویقی جهت صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود بر مبنای ترتیبات اعلامی بانک مرکزی اقدام می کنند، را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت؛احسان قمری  جامعه صادرکنندگان را مجموعه ای تلاشگر دانست که دغدغه اصلی آنها سازندگی و توسعه همه جانبه کشور است.

وی تاکید کرد: اکثر صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام می کنند و لازم است، ضمن بررسی مشکلات آنها، نسبت به رفع معضلات و تسهیل بازگشت ارزشان اقدام کرد.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران یکی از مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی را هزینه های نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات اعلام کرد و گفت: مرتفع کردن این مشکل توسط بانک مرکزی از طریق توسعه روابط بانکی و کارگزاری اصل مهمی است.

دبیر کمیته اقدام صادراتی عنوان کرد: بانک مرکزی می‌تواند در قالب بسته تشویقی روش‌های بازگشت ارز را منعطف اعلام کرده تا واحدهای تولیدی صادراتی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید صادراتی خود را از طریق ارز حاصل از صادرات خود با سهولت بیشتری تهیه کنند.

وی افزود: لازم است از مجموعه بانک مرکزی به علت همکاری‌های بی دریغ با صادرکننندگان تقدیر شود و در این مسیر در کنار بانک مرکزی و با درک صحیح شرایط موجود گام‌های مناسبی برداشته شود.

قمری یکی دیگر از مشوق‌های پیشنهادی به بانک مرکزی را اعمال تخفیف میزان بازگشت ارز جهت صادرکنندگانی که مطابق مقررات عمل می کنند، دانست و گفت: با توجه به هرینه های سربار فراروی صادرات می توان با این کار انگیزهای صادرکنندگان را افزایش داد.

قمری در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش جمعی همه بخشها می توانیم شاهد رونق و توسعه بیش از پیش کشور در تمامی عرصه ها باشیم.

منبع: اکسپورتنا