واحدهای تولیدی مجاز به استفاده از ارز صادرات برای واردات خود شدند

26 مرداد 1399 287 بازدید

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: صرفا واحدهای تولیدی، امکان استفاده از واردات در مقابل «صادرات خود» به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی خود را داشته و مسئولیت تطابق کالای ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد تولیدی بر عهده سازمان‌های صمت است.

به گزارش  روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان با موضوع بررسی تامین نیاز وارداتی خود تولیدکننده جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات خود اعلام کرد: صرفا واحدهای تولیدی، امکان استفاده از واردات در مقابل «صادرات خود» به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی خود را داشته و مسئولیت تطابق کالای ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد تولیدی بر عهده سازمان‌های صمت است.

این مجوز با عنایت به بند (1) بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سالهای 1397 و 1398 صادرکنندگان صادر شده است.

سعید عباسپور ظرف روزهای گذشته، دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی سال 1399 را برای اجرا به استانها ابلاغ کرده بود.

منبع: اکسپورتنا