هیچ خبری از اجازه فعالیت صرافی های غیربانکی نیست

11 تیر 1399 356 بازدید

صرافی های غیربانکی همچنان امکان ارائه خدمات ارزی را ندارند و بانک ها از دریافت هرگونه بخشنامه در این خصوص اظهار بی اطلاعی می کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، هفته گذشته بانک مرکزی پیرو اطلاعیه ها و اعتراضات پی در پی کانون صرافان ایرانیان مبنی بر اینکه  بخشنامه‌های اداره صادرات بانک مرکزی ایران فعالیت صرافان غیربانکی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است با ارائه خدمات ارزی توسط صرافی های غیربانکی موافقت کرد؛ اما این موضوع همچنان عمیلیاتی نشده و بانک ها از آن اظهار بی اطلاعی می کنند.

پیش از موافقت بانک مرکزی با فعالیت ارزی صرافی های غیربانکی تنها صرافی های بانکی امکان فعالیت در این زمینه را داشتند؛ اما پس از موافقت بانک مرکزی همچنان روند فعالیت به صورت قبل است.

پیگیری های خبرنگار اکسپورتنا از صرافی های متعدد و صرافی های بانکی حکایت از آن دارد که هنوز هیچ فعالیت عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

بانک ها نیز در این باره اظهار کردند که بخشنامه ای در این خصوص دریافت نکرده اند و صرافی های بانکی نیز اظهار بی اطلاعی می کنند.

منبع:اکسپورتنا