همایش تجاری ایران و امارات متحده عربی - اردیبهشت 1402

29 اردیبهشت 1402 630 بازدید

همایش تجاری ایران و امارات متحده عربی با حضور هیات تجاری امارات به سرپرستی رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی این کشور در اتاق ایران برگزار شد.