نوسانات محصولات پلیمری در بازار های بین المللی

اخبار ایران و جهان 01 بهمن 1391 123 بازدید

چکیده: به گزارش ارانیکو محصولات پلیمری در بازار های بین المللی طی چند روز اخیر با نوسانات قیمیت همراه بوده اند که در این گزارش به بررسی آنها پرداخته شده است.

به گزارش ارانیکو اکثر محصولات پلیمری در بازار های اروپا و آسیا و آمریکا نوسانات قیمت را طی چند روز اخیر تجربه کرده اند .

در بازار آمریکا بیشترین کاهش قیمت طی هفته گذشته مربوط به HDPE blow Mold با افت 5.33  درصدی بوده که به قیمت 1500 دلار بر تن فروخته شده است و بعد از آن نیز محصولHMWPE Film با افت 75 دلاری قرار دارد که نسبت به هفته گذشته با قیمت 1480 دلار بر تن معامله شده است و کمترین افت قیمت نیز مربوط به GPPS با کاهش 20 دلاری می باشد که به قیمت 2030 دلار بر تن فروخته شده است.

و در این بازار بیشترین رشد قیمت مربوط به PP Copolymer می باشد که با افزایش 6.13 درصدی به قیمت 1795 دلار بر تن معامله شده و بعد از آن نیز LDPE injection قرار دارد که با رشد 4.89 درصدی به قیمت 1635 دلار بر تن به فروش رسیده و کمترین رشد قیمت نیز مربوط به LLDPE Film و HDPE injection بوده که با افزایش 5 دلاری به ترتیب با قیمت های 1520 و 1480 دلار بر تن معامله شده اند.

در ذیل نمودار برخی از محصولات بازار آمریکا برای نمونه آورده شده است.

“نمودار تغییرات قیمت PP Copolymer در بازار آمریکا طی سه ماه گذشته”  


“نمودار تغییرات قیمت HDPE blow Mold در بازار آمریکا طی سه ماه گذشته”

در بازار اروپا اکثر محصولات پلیمری با رشد قیمت همراه بوده اند و برخی از آنها روز های گذشته را با افت قیمت سپری کرده اند . در این بازار بیشترین رشد قیمت مربوط به محصول LLDPE Butene می باشد که با رشد 30 یورویی همراه بوده و به قیمت 1430  یورو بر تن معامله شده است و بعد از آن نیز محصولات PP injection Grade و PP Copolymer و LDPE-GP با افزایش 20 یورویی قرار دارند که به ترتیب با قیمت های 1400 و 1450 و 1505 یورو بر تن به فروش رسیده اند .

بیشترین افت قیمت نیز مربوط به PVC Suspension بوده که طی روز های اخیر با افت 20 یورویی به قیمت 840 یورو بر تن معامله شده است و کمترین افت قیمت نیز مربوط به دو محصول LDPE و LLDPE با افت 5 یورویی می باشد که به ترتیب با قیمت های 1363 و 1333 یورو بر تن فروخته شده اند.

 “نمودار تغییرات قیمت LLDPE Butene در بازار اروپا طی سه ماه گذشته”

“نمودار تغییرات قیمت PVC Suspension در بازار اروپا طی سه ماه گذشته”

در بازار آسیا نیز اکثر محصولات با ثبات قیمت روز های گذشته را سپری کرده اند و در برخی از محصولات شاهد نوسانات قیمت بوده ایم .

بیشترین رشد قیمت در بازار آسیا مربوط به ABS و SAN می باشد که هر دو با رشد 40 دلاری به ترتیب با قیمت های 2075 و 1985 دلار بر تن به فروش رسیده اند .

بیشترین افت قیمت نیزمربوط به محصولات PP Raffia Grade  و PP injection Grade می باشد که هر یک با افت 23 دلاری با قیمت برابر 1420 دلار بر تن معامله شده اند و کمترین افت قیمت نیز مربوط به  LLDPE و HDPE Film  با کاهش 3 دلاری می باشد که به ترتیب با قیمتهای  1440 و 1455 دلار بر تن معامله شده اند.

برای نمونه نمودار برخی از محصولات پلیمری در بازار آسیا در زیر آورده شده است.

“نمودار تغییرات قیمت ABS در بازار آسیا طی سه ماه گذشته”

“نمودار تغییرات قیمت PP Raffia Grade در بازار آسیا طی سه ماه گذشته”

منبع : ارانیکو

Administrator

Administrator