نشست تخصصی کشاورزی

15 تیر 1402 471 بازدید

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال با رویکرد رهبری و مدیریت زیست بوم دیجیتال 21 و 22 تیر ماه در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.