نشانه های عمق بیشتر رکود با افت شاخص شامخ در امارات

15 آبان 1399 507 بازدید

بلومبرگ در گزارشی نوشت: شاخص  شامخ ( ارزیابی مدیران خرید) مصر و شرایط تجاری عربستان بهبود می یابد ، در حالی که  بر مبنای این شاخص اوضاع امارات متحده عربی چندان مناسب نیست. هر چند شبح قفل شدن مجدد اقتصاد عربستان و مصر وجود دارد اما اوضاع در امارات خوب نبوده و نگرانی در مورد بیکاری وجود دارد.

به گزارش اتاق مشترک ایران و امارات براساس این گزارش ادامه مسیر اقتصادی در امارات متحده عربی، مصر و عربستان سعودی چالش برانگیز خواهد بود زیرا محدودیت های جدیدی برای مهار COVID-19 در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

گردشگری در اقتصاد این سه کشور نقش مهمی را ایفا می کند.

در این مقاله که به قلم عبیر ابوعمر نوشته شده، آمده است: فعالیت های تجاری در مصر با سریعترین سرعت طی تقریباً شش سال گذشته رشد کرد که با افزایش سفارشات( خرید) جدید افزایش یافته بود در حالی که عربستان سعودی شاهد بهبود ماه دوم بود.

در همین حال، در امارات متحده عربی، طبق اطلاعات بخش  مدیریت خریدهای موسسه  IHS Markit ، فعالیت های بخش خصوصی غیرنفتی به زیر آستانه 50 رسیده است که رشد و انقباض را برای اولین بار از ماه اوت جدا می کند. نگرانی ها در مورد بیکاری بیشتر و قفل مجدد  هر سه اقتصاد بزرگ عربی ادامه دار خواهد بود.

بر اساس این گزارش شاخص PMI) شامخ) مصر با افزایش ناچیزی به 51.4 افزایش یافت که قوی ترین میزان از دسامبر 2014 و دومین ماه متوالی رشد پس از رسیدن به 50.4 در سپتامبر است. با این حال اگر چه رشد سفارشات جدید بالاترین رشد طی شش سال گذشته بود، اما اشتغال کاهش یافت.

در عربستان سعودی نیز شاخص شامخ PMI به بالاترین در هشت ماه گذشته افزایش یافت و در سپتامبر به 51 رسید با این حال از دست دادن شغل با سریعترین سرعت از ماه ژوئن  در حال وقوع است.

شاخص  شامخ ( ارزیابی مدیران خرید) امارات نیز  از 51  درماه قبل به 49.5 کاهش یافت.در امارات درحالیکه کاهش رشد تولید و از دست دادن شغل ادامه دارد ، تجارت جدید برای اولین بار از ماه مه افت کرده است.

حفظ عوامل محدودکننده  اقتصادی در سه کشور اقتصادی یک چالش خواهد بود زیرا محدودیت های جدی جدیدی برای مهار کوید -19 در سراسر جهان اعمال شده است.

به گفته IHS Markit ، برای عربستان سعودی ، بزرگترین اقتصاد منطقه ، تعداد اشتغال با سریعترین میزان از ماه ژوئن کاهش یافته و "نگرانی های تازه ای" در مورد سرعت بهبودی از شیوع ویروس وجود دارد.

در همین حال ، چشم انداز در بین مشاغل امارات متحده عربی برای 12 ماه آینده در رکوردی مشترک پایین بود - هم تراز با مطالعه در ماه اوت - با ترس از تداوم بیماری همه گیر که به فعالیت های آینده آسیب می رساند. هر چند  امارات متحده عربی طی ماه های گذشته اقتصاد خود را به تدریج بازگشایی کرده است.