نرخ دلار در سنا از اول سال 49 درصد گران شد

26 شهریور 1399 316 بازدید

آمارهای رسمی حکایت از رشد 49 درصدی نرخ دلار سنا از ابتدای سال داشته و در عین حال، روایتی از افزایش 101 درصدی نسبت به روز مشابه سال قبال در 24 شهریورماه را به ثبت رسانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که شکاف دلار سنا و نیمایی در روز 24 شهریورماه، به 6 درصد رسیده است.

آنگونه که گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، رشد سه درصدی دلار سنا نسبت به ماه قبل، رشد 49 درصدی از ابتدای سال و رشد 101 درصدی نسبت به روز مشابه سال قبل به ثبت رسیده است.


منبع: اکسپورتنا