ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط، مشکل اصلی صادرات کشور

02 شهریور 1399 309 بازدید

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: عدم تجهیز و تکمیل زیرساختهای صادراتی در استانهای مرزی و پایانه ها و بازارچه های مشترک با کشور عراق و ناهماهنگی، عدم کفایت و پایین بودن کیفیت خدمات توسط دستگاههای ذیربط از جمله مشکلات اصلی صادرات به این کشور است  .زیرساختهای صادراتی به ویژه در گذرگاهها و بازارچه های مرزی از جمله زمینه های مهم برای تسهیل و توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.

به گزارش اکسپورتنا، فرزاد پیلتن اظهار داشت: در سالهای اخیر که توسعه صادرات به کشورهای همسایه به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریم ها و در سالجاری شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی این دو پدیده بر اقتصاد و تجارت کشور چه در سطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بنگاهها و خانوارها و هچنین اقتصاد مناطق و استانهای مرزی در دستورکار کشور قرار گرفته است، عدم تجهیز و تکمیل زیرساختهای صادراتی و ناهماهنگی مدیریتی در استانها، پایانه ها و بازارچه مرزی توسط نهادها و دستگاههای دست اندرکار از جمله مشکلات اصلی صادرات به این کشورها به ویژه عراق بوده است.

وی افزود: برای تجهیز زیرساختهای صادراتی مانند ایجاد پایانه های صادراتی، بارانداز، توزین،جابجایی بار،  سردخانه، انبار، دستگاههای توزین و کنترل ،جاده ها و امکانات و تسهیلات حمل و نقلی و رفاهی و…..در استانها و پایانه ها و گذرگاههای مرزی علاوه بر مسئولیت دستگاههای ذیربط، تسهیلات مالی مناسبی توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است که انتظار میرود دستگاههای استانی و ملی ذیربط در این زمینه برنامه ریزی نموده و با تعریف پروژه های مشخص و شناسایی و  معرفی بخش های خصوصی ذیربط به سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص حل برخی از این مشکلات اقدام نمایند.

پیلتن بیان کرد: برای رفع ناهماهنگی میان دستگاههای دست اندرکار در پایانه ها و بازارچه های مرزی در زمینه های فراهم نمودن امکانات و ارایه خدمات به تجار مانند صدور گواهی ها و انجام بازرسی های فنی و امنیتی و سوخت، اخذ عوارض و هزینه های مرتبط خدمات، تشریفات عبور، ترخیص و جابجایی کالا،افزایش ساعات کار و کیفیت خدمات و جلوگیری از تراکم و ترافیک کامیونها و معطلی بار و رسیدگی به مشکلات احتمالی صادرکنندگان چه در داخل و چه از نظر هماهنگی های لازم با طرفهای عراقی ذیربط، انتظار میرود دستگاههای ملی و استانی مرتبط مانند گمرک ج.ا.ایران، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کارگروه توسعه صادرات استاتها برنامه ریزی، اهتمام و هماهنگی بیشتری بخرج بدهند

منبع:  سازمان توسعه تجارت ایران