نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در خصوص هزینهTHC تعرفه سال ۹۹ به سازمان بنادر و دریانوردی

31 اردیبهشت 1399 810 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، بدون تردید با توجه به افزایش قیمت پایه ارزی THC و همچنین افزایش چند برابری قیمت کلیه محصولات و خدمات متناسب با نرخ برابری افزایش قیمت ارز در مقابل ریال و تورم حاکم بر کشور، این افزایش قابل ملاحظه باعث فشار مضاعف بر نرخ محصولات نهایی گردیده است.