مهلت رفع تعهدات ارزی 97 و 98 تا 17 مرداد تمدید شد

10 مرداد 1399 342 بازدید

بنا به اعلام کمیته پایش تعهدات ارزی در برخی از استان‌های کشور، مهلت رفع تعهدات ارزی سال 97 و 98 تا تاریخ 1399/05/17 تمدید شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ کمیته پایش تعهدات ارزی در برخی استان‌های کشور اعلام کرده‌اند که مهلت رفع تعهد ارزی سال 97 و 98 تا 17 مردادماه تمدید شده است.

این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی این مهلت را تا هفتم مردادماه اعلام کرده و قابل تمدید ندانسته بود.

در عین حال، هنوز هم تا این لحظه بانک مرکزی هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر تمدید این مهلت صادر نکرده است. اما بر اساس  اطلاع کسب کرده، بر اساس مصوبه کمیته پایش تعهدات ارزی در برخی از استانها، کلیه صادرکنندگان استانی که تاکنون تعهدات ارزی سال 97 و 98 خود را مطابق روشهای بانک مرکزی ایفا نکرده باشند، برای آخرین فرصت تا تاریخ 1399/05/17 باید نسب رفع تعهدات ارزی اقدام نمایند.

منبع: اکسپورتنا