ممنوعیت‌های قانونی دست و پاگیرتر از مشکلات تردد در مرزها

25 تیر 1399 306 بازدید

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به اینکه ممنوعیت های قانونی بیش از مشکلات مرزی  تجار را تحت فشار قرار می دهد، گفت: ممنوعیت های صادراتی، سیاستی سختگیرانه و ضربتی است که دولت باید سیاست های تشویقی را جایگزین آن کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت؛ درباره بازگشایی 80 درصد مرزهای کشور، اظهار کرد: این امری بدیهی است که 80 درصد مرزهای کشور بازگشایی شده است و آمارهای صادرات و واردات خرداد ماه نسبت به اردیبهشت و تیر ماه این را به صورت رسمی نشان می دهد؛ اما واضح است که ما در زمینه تجارت به ویژه واردات زیرساخت های قانونی مناسبی نداریم.

وی ادامه داد: زیرساخت های ایران به لحاظ قانون و مقررات با مشکلات اساسی از جمله تصمیم‌ها، مجوزها، ابلاغیه‌ها و بسیاری از این موارد روبرو است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات به ممنوعیت صادرات ماسک اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از شرکت ها برای صادرات ماسک در این مدت اقدام کرده اند که با یک بخشنامه همه تلاش های آنها از بین رفت؛ این در حالی است که مرزها برای تجارت باز است.

به گفته وی، راهکار بهتر این بود که به جای ممنوعیت صادرات از شرکت های تولیدی خواسته می شد تا درصدی از ظرفیت خود را برای مصرف داخلی گذاشته و باقی آن را صادر کنند و یا به حدی از تولید برسند که نیاز ماسک داخل را برطرف کرده و باقی آن را صادر کنند تا درآمد ارزی این حوزه نیز پابرجا بماند.

فرزانگان به لزوم اعمال سیاست های تشویقی برای صادرات اشاره کرد و گفت: دولت برای تنظیم بازار داخلی باید از سیاست های تشویقی بهره برداری کند؛ اما سیاست های کنونی بسیار سختگیرانه و ضربتی است.