مقیاس های جدید حقوق و دستمزد توسط شورای اجرایی ابوظبی اعلام شد

مقالات 12 دی 1398 195 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران و امارات، شورای اجرایی ابوظبی قطعنامه ای را در مورد مقیاس جدید حقوق ، درجه بندی و کمک هزینه کارمندان دولت ابوظبی صادر کرده است. قطعنامه دوم کارمندان را به مقیاس جدید منتقل می کند.
براساس بیانیه شورای اجرایی ، حقوق بازنشستگی کارمندان دولت به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و ثبات خانواده های اماراتی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد ، با پرداخت حدود 80 درصد از ناخالص حقوق محاسبه می شود. در این بیانیه آمده است: پیش از این بازپرداخت ها فقط با حقوق پایه محاسبه می شد.
این ادامه داد: وضع مقیاس حقوق و دستمزد برای ایجاد برابری در بین کارمندان کلیه نهادهای دولتی ابوظبی است.
این تغییرات مطابق با خواسته های رهبری برای ارتقاء استانداردهای زندگی برای اتباع امارات در طی و بعد از مشاغل خدمات مدنی آنها ، به تعالی عملکرد دولت و افزایش حقوق بازنشستگی کمک خواهد کرد.
دولت ابوظبی هزینه این قطعنامه را تأمین خواهد کرد ، که انگیزه های جدیدی را برای جذب و پاداش استعدادهای برجسته و تشویق تعالی و نوآوری در نهادهای دولتی معرفی خواهد کرد. علاوه بر این ، فارغ التحصیلان اماراتی به قراردادهای آموزشی پرداخت شده دسترسی خواهند داشت و به آنها فرصت های بیشتری برای پیشرفت شغلی می دهد.
این قطعنامه ها از اول ژانویه سال 2020 اجرا می شوند و برای کارمندان در تمام نهادهای دولتی مدنی در ابوظبی اعمال می شود.

Administrator

Administrator