مسافران دبی از ده کشور از جمله ایران باید از قبل تست کرونا بدهند

19 تیر 1399 359 بازدید

دبی روز سه شنبه با در نظر گرفتن اقدامات ایمنی در سراسر امارات شروع به پذیرش توریست کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ افرادی که دارای آزمایش منفی کووید 19 هستند می توانندبدون نیاز به دوره قرنطینه یا ایزوله شدن در این شهر تفریح کنند.

امارات روز چهارشنبه توضیح داد که برای مسافران خود که از ده کشوری که در لیستی اعلام کردند، داشتن یک گواهی منفی کووید 19 که حداکثر 96 ساعت قبل از پرواز صادر شده و توسط یک آزمایشگاه تایید شده از سمت دولت امارات است، برای پذیرش در پرواز الزامی خواهد بود.

1- Afghanistan

2- Bangladesh

3- Egypt

4- India

5- Iran

6- Pakistan

7- Philippines

8- Russian federation

9- Tanzania

10- Usa