محدودیت‌های صادراتی اجرا شد

اخبار ایران و جهان 29 آبان 1391 109 بازدید

چکیده: در پی تعدیل فهرست ممنوعیت کالاهای صادراتی از 52 قلم به 39 قلم و تعیین عوارض برای صادرات 34 قلم کالا که طی نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، نکاتی را در این زمینه متذکر شد.

متن بخشنامه محمدرضا نادری و مستندات پیوست آن به این شرح است: پیرو بخشنامه‌های شماره 230/91/133747 مورخ 91/7/19، 2 259/91/148077 مورخ 91/8/8و 261/91/150985 مورخ 91/8/14، موضوع مقررات جدید ابلاغ شده درخصوص کالاهای صادراتی، ضمن لغو بندهای مغایر بخشنامه‌های اشاره شده، تصویر نامه‌های شماره 2104265-91 مورخ 91/8/17 و 91/210/4323 مورخ 91/8/21 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می‌دارد:

1- مطابق بند «ب» ماده 11 مکرر آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، صدور کالاهایی که قبل از تاریخهای ذکر شده در نامه فوق به گمرکات اجرایی اظهار شده و شماره ثبت (کوتاژ) دریافت کرده و تاکنون نیز اظهارنامه مربوطه ابطال نشده باشد، از شمول محدودیت‌ها و عوارض جدید خارج و مشمول ضوابط، مقررات و عوارض قبل از بخشنامه‌های اشاره شده خواهد بود.

تبصره یک: اجرای بندهای «الف» و «ج» ماده 11 مکرر آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات منوط به اعلام نظر صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) درهر مورد است.

تبصره دو: با توجه به بند 1 نامه موصوف، برای صدور محموله‌هایی که قبل از تاریخ‌های مذکور در این بخشنامه و با اجرای ماده 11 مکرر اجازه صادرات می‌یابند، اجرای دقیق مقررات قبلی (اخذ مجوز و یا پرداخت عوارض متعلقه) الزامی است.

تبصره سه: با عنایت به مصوبات قبلی مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی، اعمال ماده 11 مکررایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص کالاهای اساسی (ردیف‌های 1 لغایت 11 جدول A1 ونیز ردیف‌های 6و23و26و31 جدول B1) امکان‌پذیر نیست.

2- صادرات کالاهای تک ستاره مذکور در فهرست B1 نامه، علاوه‌بر شمول عوارض ذکر شده در جداول ضمیمه، منوط به ارائه مجوز سازمان توسعه تجارت ایران مبنی‌بر بلامانع بودن صدور آن می‌باشد.

3- صادرات کالاهای دو ستاره مذکور در فهرست B1 نامه، علاوه‌بر رعایت سایر مقررات، موکول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

4- با توجه به افزایش تعداد کالاهای مشمول عوارض صادراتی در بخشنامه جاری، لازم است مسئولان صادرات گمرکات اجرایی در اجرای ضوابط مربوط به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، دقت لازم مبذول دارند.

5- با عنایت به بند2 نامه ضوابط و مقررات مربوط به ورود موقت جهت پردازش (ازجمله بخشنامه شماره 175/91/98186 مورخ 91/5/31 صرفاً درخصوص ضوابط ورود موقت آن) و صادرات مجدد (عین کالاهای وارداتی ازجمله اخذ موافقت کتبی بانک عامل موضوع بخشنامه 167/91/95912 مورخ 24/5/ 91 مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بخشنامه شماره 71/5/912/105/8029/م مورخ 91/4/26 ) به قوت خود باقی است.

تبصره یک: رعایت سقف صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت و درج میزان صادرات هر مرحله در ظهر اصل پروانه ورود موقت الزامی است. ضمناً مراتب را به صورت کتبی به گمرک ورود موقت‌کننده نیز جهت نگهداری در سوابق اظهارنامه هم اعلام کنند.

6- درخصوص سایر کالاهایی که در جداول A1 وB1 ذکری از آنها نگردیده است و قبل از ابلاغ 3 مورد بخشنامه‌های صدرالاشاره، صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص (همچون اخذ مجوز یا پرداخت عوارض) بوده است، شرایط قبلی همچنان نافذ و جاری است.

7- درخصوص محمولات صادراتی که مطابق جدول B1، صادرات آنها از تاریخ 91/8/26 مشمول عوارض صادراتی گردیده است و قبل از تاریخ اشاره شده از طریق گمرکات کشور اظهار و صادر می‌شوند، ضروری است از صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان (که دارای اختیار تودیع تعهدات مالی باشد) تعهد کتبی اخذ گردد تا چنانچه مطابق مصوبات آتی، محموله صادرشده ایشان مشمول عوارض صادراتی گردد، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام کنند.

8- در صورت هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه، شایسته است مراتب را به طور صریح و به همراه اظهار نظر به دفترصادرات منعکس کرده و از ارجاع غیرضرور اربابان‌رجوع و مکاتبات زائد خودداری کنند.

1- میزان عوارض صادراتی در مورد آن دسته از اقلام موضوع جدول B1 که مشمول اخذ عوارض بوده‌اند تا تاریخ 1391/8/26 مطابق مصوبات قبلی خواهد بود.

2- کلیه ضوابط قانونی درخصوص ورود موقت و صادرات مجدد کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره مهم:

* کالاهای تک ستاره در فهرست B1 پس از تامین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تقسیم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ می‌شود می‌توانند صادر شوند. بدیهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود.

** صادرات کالاهای دو ستاره موکول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

منبع:  ایسنا

Administrator

Administrator