مجمع عمومي و فوق العاده اتاق بازرگاني ايران و امارات برگزار شد

مجمع 22 تیر 1401 120 بازدید

جلسه مجمع عمومي و فوق العاده اتاق بازرگاني ايران و امارات،روز چهارشنبه ٢٢ تير ماه ١٤٠١ در طبقه هشتم اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.

در اين جلسه كه به رياست عرفان شاكري و با حضور اكثريت اعضاي اتاق ايران و امارات برگزار شد،مسعود دانشمند،موسس و بنيانگذار اتاق بازرگاني ايران و امارات در سخناني نسبت به اهميت تجارت با امارات و فعاليت هاي ممكن در اتاق تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران و امارات،شاكري در ادامه با ارائه گزارشي مشروح به فعاليت هاي صورت گرفته در اتاق ايران و امارات پرداخت.

در ادامه فرشيد فرزانگان،عضو هيات مديره و ناظر بر جلسه مجمع به بيان نقطه نظرات و برخي فعاليت ها از جمله ايجاد ارتباط با اتاق دوبي و مشاوره و آموزش به شركت ها پرداخت.

همچنين شبنم بهرامي،خزانه دار اتاق گزارش صورت هاي مالي را در سال هاي ٩٩، و ١٤٠٠ اعلام كرد.

در اين جلسه سادينا آبايي،عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و امارات با اشاره به برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در شهر تهران گفت:چنين رويدادهايي فرصت مناسبي است براي جذب سرمايه و فعاليت هاي اقتصادي كه شركت هاي مي توانند از آن استفاده كنند.

در بخش ديگري از اين جلسه راي گيري در خصوص حق عضويت هاي در اتاق صورت گرفت كه بنابر راي اعضاي حاضر،هزينه تمديدي حق عضويت ٢٥ ميليون ريال و حق عضويت براي اعضاي جديد ٥٠ ميليون ريال پيشنهاد شد كه به تصويب اعضاي حاضر رسيد.

همچنين بر اساس راي اكثريت اعضاي حاضر،نازنين فلاحتي به عنوان بازرس و عزت الله محمد پور به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
❇️