مالیات بر ارزش افزوده ۵.۵ درصد به کل درآمد کشور در سال ۲۰۱۸ کمک کرده است

مقالات 24 آذر 1398 121 بازدید


طبق اعلام وزارت دارایی و وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، درآمد مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته میلادی (2018) ۵.۵ درصد از کل درآمد عمومی را به خود اختصاص داده بود و این در حالی است که درآمدهای نفتی و سود شرکت‌های سهامی عام به ترتیب ۳۶.۱ و ۳۲.9 درصد بوده است.
وزارت امور خارجه امارات گفت: تصمیم امارات برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بودجه کل کشور مثبت منعکس شده است.
این نهاد همچنین افزود: در سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش ۲.۲ درصدی بودجه در مقایسه با کسری 0.2 درصدی، 1.3 درصد و 6.4 درصد به ترتیب در سال 2017، 2016 و 2015 بودیم.
دولت فدرال در ابتدای سال 2018 برای افزایش رشد اقتصادی در انزوا از درآمدهای نفتی و افزایش توانایی دولت در ادامه ارائه خدمات آموزشی و درمانی و امکانات عمومی ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد را در آغاز سال اتخاذ کرد.
مطالعات اخیر وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد: مازاد بودجه در سال ۲۰۱۸ ناشی از رشد درآمد عمومی 13.3 درصدی بود که از نرخ رشد هزینه های عمومی 4.2 درصد فراتر رفته است.
کل درآمدهای کلی بودجه دولت در سال 2018 بالغ بر 4500 میلیارد دلار درهم بود که از این میان درآمدهای مالیاتی به ارزش 25 میلیارد درهم بوده است.

Administrator

Administrator