كميته اقدام صادراتي فعال شد/ اتاق ها بيشتر از قبل فعال شوند

21 تیر 1399 360 بازدید

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن دستورالعمل کمیته اقدام صادراتی خبر داد و گفت: تشکیل این کمیته بر اساس درخواست‌ اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده  که با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی، انتظار می‌رود نسبت به تأیید نهایی دستورالعمل اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت؛ احسان قمری با اشاره به اینکه فلسفۀ ایجاد کمیتۀ اقدام صادراتی، رفع مشکلات فراروی بنگاه‌های صادراتی است، اظهار داشت: با بررسی کارشناسی مشکلات صادرکنندگان در جلسات هفتگی و منظم با حضور فعال اعضا، می‌توان به راهکارهای اجرایی در رفع مشکلات و موانع رسید.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دبیر کمیتۀ اقدام صادراتی افزود: ایفای تعهدات ارزی بزرگترین دغدغۀ جامعۀ صادرکنندگان است و با توجه به دیدگاه مقامات اجرایی کشور لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا با رفع مشکلات صادرکنندگان، بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت بیشتری گیرد.

وی گفت: تمام تلاش بخش‌های مختلف دولت در راستای انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است.

قمری ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگی‌های صورت گرفته شاهد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در چارچوب قوانین و مقررات باشیم.

منبع: اکسپورتنا