كارنامه تجارت خارجي ايران در سال 1393 منتشر شد

اخبار ایران و جهان 16 فروردین 1394 114 بازدید

افزايش 18 و 87 صدم درصدي صادرات در مقابل رشد 5 و 57 صدم درصدي واردات

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، صادرات غير نفتي ايران در سال 1393 در مجموع به 49 ميليارد و 744 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال 1392 به ميزان 18 و 87 صدم درصد افزايش داشت .

صادرات غير نفتي كشورمان در سال 1392 به ميزان 41 ميليارد و 848 ميليون دلار بود . همچنين در سال 1393 به ميزان 52 ميليارد و 477 ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد. واردات كشورمان در سال گذشته به ميزان 5 و 57 صدم درصد رشد داشت.
اين گزارش حاكي است ، ارقام واردات و صادرات در سال گذشته حاكي از افزايش 18 و 87 درصدي ميزان صادرات غير نفتي در برابر رشد 5 و 57 درصدي واردات بود .
جزئيات بيشتر از آمار صادرات و واردات كشورمان در سال 1393 به زودي در سايت گمرك ايران قرار خواهد گرفت .

منبع : وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران

Administrator

Administrator