قیمت پایه صادراتی خاویار؛ هرکیلو ۷۰۰ یورو

اخبار داخلی 31 تیر 1399 139 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران وامارات؛ دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاره به اینکه صادرات خاویار ایران به صورت رسمی ۸۲۲ کیلو و به صورت مسافری حدود ۱.۵تن بوده است، اظهار کرد: قیمت پایه صادراتی هر کیلو خاویار ۷۰۰ یورو و قیمت هر ۵۰ گرم آن در بازار داخل حدود ۵۰۰ هزار تومان است.