قوانین جدید قرنطینه مسافران در ابوظبی

29 شهریور 1399 384 بازدید

مسئولین ابوظبی قوانی جامعه قرنطینه برای تمامی مسافران بین المللی به امارات را در توییتی منتشر کردند.

مسافرینی که مستقیما از هر فرودگاهی در امارات به ابوظبی میایند باید تست پی سی آر داده و در سیستم قرنطینه ثبت نام کنند و دست بندی که به آنها داده می شود را تا 14 روز به دست داشته باشند.

مسافران در روز دوازدهم باید مجدد تست پی سی آر بدهند و اگر نتیجه منفی باشد می توانند در روز چهاردهم دستبند را دربیاورند.

این قانون برای کسانی که به ابوظبی می آیند و در کمتر از 14 روز در امارات و خارج از ابوظبی بوده اند نیز اجرا می شود اما تعداد روزهای خارج از ابوظبی از 14 روز قرنطینه کاسته می شود.

کسانی که بیش از 14 روز خارج از ابوظبی باشند نیازی به قرنطینه در ابوظبی ندارند و می توانند طبق قوانین کنونی وارد آن شوند.

در بدو ورود به امارات مسئولین بهترین مکان قرنطینه را انتخاب خواهند کرد که میتوان خانه باشد یا هتل یا در مکانی که از سوی مسئولین اعلام می شود.