فراز و فرودهای اقتصاد ایران در یک جدول رشد اقتصادی ایران در 20 سال گذشته

اخبار ایران و جهان 18 خرداد 1392 302 بازدید

مرکز آمار ایران روند رشد اقتصادی کشور در دوره 71 تا 90 را در دو بخش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار را اعلام کرد.

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز آمار ایران خلاصه نتایج رشد اقتصادی کشور در دوره 1371 تا 1390 را اعلام کرد که بر اساس آن محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 4.79، سال 72 به میزان 4.94، سال 73 معادل 2.5، 74 به میزان 1.86، سال 75 معادل 7.68، 76 به میزان منفی 0.16، سال 77 به میزان 4.3، 78 معادل 2.03، سال 79 به میزان 7.43 و در سال 80 نیز به میزان 5.48 بوده است.

این میزان در سال 81 به میزان 8.75، 82 معادل 7.92، 83 معادل 6.96، 84 به میزان 6.19، 85 معادل 7.32، 86 معادل 7.84، 87 به میزان 0.83، 88 معادل 3.16، 89 به میزان 6.38 و در سال 90 نیز به میزان 3.2 بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 5.69، 72 معادل 5.72، 73 معادل 4.28، 74 معادل 2.2، 75 به میزان 8.64، 76 معادل 0.65، 77 معادل 4.69، 78 به میزان 3.13، 79 معادل 8.22 و در سال 80 نیز به میزان 6.46 بوده است.

روند رشد اقتصادی کشور در محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار در سال 81 به میزان 10.13، در سال 82 معادل 7.17، در سال 83 به میزان 7.51، در سال 84 معادل 6.51، 85 معادل 7.32، 86 به میزان 7.96، 87 معادل 1.23، 88 معادل 3.87، 89 به میزان 7.12 و در سال 90 نیز به میزان 3.4 اعلام شده است.

                              جدول رشد اقتصادی کشور در دوره 71 تا 90

 

منبع : اقتصادآنلاین

Administrator

Administrator