عکس های روز: نمایی از اقدامات پیشگیرانه دبی

09 تیر 1399 552 بازدید

دفاتر گمرک دبی با اقدامات پیشگیرانه تشدید شده برای اطمینان از سلامت و ایمنی مشتریان و کارمندان، کار خود را از سر گرفتند.