عظیم ترین منطقه آزاد خاورمیانه کجاست؟

15 شهریور 1399 750 بازدید

منطقه آزاد جبل علی عظیم ترین منطقه آزاد و بندرهای خاورمیانه است که در منطقه جبل علی در انتهای غربی دبی نزدیک ابوظبی واقع شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران وامارات؛ ساخت این منطقه در سال 1985 در وسعت 57 کیلومتر مربع آغاز شده است و سالانه به حجم تجارت آن افزوده می شود.

در حال حاضر بیش از 7000 هزار شرکت بین المللی در این منطقه آزاد حضور فعال دارند و تقریبا 32 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی امارات متحده عربی را به کشور وارد می کند و سالانه 21 درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تامین می کند.

همچنین برای بیش از 144000 نفر در امارات متحده عربی اشتغال ایجاد کرده است.

تا اواخر سال 2019 سالانه 85 میلیارد دلار تجارت از این منطقه برای امارات صورت گرفته است که 40 درصد آن با کشورهای خاورمیانه، 31 درصد آسیا و 13 درصد اروپا بوده است.